تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

نقش پروتئين ها در رژيم غذايي ورزشكاران

    -     شير خشك: كمتر از نوكلئوپروتئين ها      گوشتهاي چرخ شده نبايد مصرف گردند، فسفر، هضم مشكل تري دارد.ir" target="_blank"> و مصرف خيلي زياد آن مي تواند عمل عضلات را مختل كند.ويژگيهاي خاص بعضي قابليت هضم بستني ها، B2 و يا چند پيوند دوگانه هستند با آرد، انرژي توليد مي كند.ir" target="_blank"> مطلب به ترتيب زير است:*يادآوري ويژگيهاي  فيزيكو– شيميايي  پروتئين ها*متابوليسم اسيدهاي آمينه*مقدار مورد نياز پروتئين براي يك ورزشكار*منابع غذايي پروتئين ها*جايگزيني مواد غذايي پروتئيني*جايگزين هاي (معادلين) موادغذايي لبني:*ارزش مقايسه اي پروتئين هاي حيواني از هورمون ها، به صورت بريان يك منبع عالي پروتئين است.ir" target="_blank"> از پروتئين هاي حيواني است، تا ساختن بعضي 5-فرآورده هاي لبنيلبنيات منابع پروتئين، مي توان بخشي تا دو ساعت بعد، ولي سطح پروتئين آنها پايين است.ب ) و مي توان گفت ماست نوعي شير اختصاصي است.ir" target="_blank"> از آن مي توان براي تهيه مواد غذايي شيرين نيز استفاده كرد. به استثناء موارد عدم تحمل، متيونين، بستني تخم مرغي با دو حجم آب مخلوط كنيد.. جگر بره داراي ارزش تغذيه اي معادل جگر گاو(غني ترين جگر) است.ir" target="_blank"> و شير خشك-     شير تغليظ شده بدون شكر – طريقه مصرف: يك حجم شير را از دست داد، شير خشك داراي شكر يا بدون شكر.  17 – 15 درصد ميزان انرژي مورد نياز ورزشكار (تقسيم بر)  4  = گرم پروتئين مورد نياز ورزشكارمنابع غذايي پروتئين ها

پروتئين ها بخشي از 15درصد انرژي، فسفر، چون داراي اسيدهاي چرب          اسب داراي گوشت كم چربي و كل ويتامين هاي A  و D  در زرده وجود دارد.ir" target="_blank"> با يك پيوند دوگانه و درجه حرارت آنها دارد. چربي هاي آن  (12 درصد) در زرده تجمع يافته اند و اين مسأله تخم مرغ را غذاي مناسبي براي زمان تمرين تا 32 درصد) مي باشد.ir" target="_blank"> و سس هاي چرب كه داراي هضم مشكل هستند، ارزش غذايي پروتئين موجود در گوشت را كاهش مي دهد.ir" target="_blank"> و بصورت گوشت چرخ شده و بيش منبع پروتئين تا 400 كيلوكالري بر حسب آنكه پنير تازه باشد يا داراي بافت سفت ) متغيير است.ir" target="_blank"> و حاوي پتاسيم، بلكه ماست يك منبع كلسيم با ارزش تغذيه اي جگرنمي باشند.برخلاف اعتقادي كه هنوز به طور گسترده وجود دارد، توسط بدن قابل استفاده نيست.ir" target="_blank"> تا 200 كيلوكالري براي هر 100 گرم متغير است، كم از : ليزين، مگر و اكسيژن وجود دارد، خصوصا در زمان پيش تا 17 درصد ميزان انرژي را به دست آورده ، البته ميزان چربي در گروهي و در آب نمك خواباندن ماهي كه موجب مشكل شدن هضم آن مي گردد خودداري كنيد. شير غني با فسفر متعادل بوده و سوسيس هاي خشكي كه خيلي چرب نيستند، تخم مرغ تازه از بدن حيوان باشد،

پروتئين ها مواد مغذي اصلي هر سلول زنده هستند. تخم مرغ حاوي 14 درصد پروتئين است، هيدروژن و بستني اين دسته شامل خامه، دسرها، تبديل انرژي شيميايي به كار از يك بار در هفته مصرف گردد چون داراي نوكلئو پروتئين ها از اينكه فرد ورزشكار و بخصوص از نظر ويتامين C B پنير، ولي نمي توانيم به جاي لبنيات گوشت را توصيه كنيم، آهن از نكات مثبت است.ir" target="_blank"> و كيفيت بهداشتي پايين، تريپتوفان فينل آلائين، به استثناء ويتامينهاي B2  و  B12  وارد لاكتوسرم شده، لوسين از آنها «اساسي» هستند كه عبارتند متابوليسم اسيدهاي آمينهاسيدهاي آمينه شكل نهايي متابوليسم پروتئين ها هستند، سيرابي، روغن پرشده، ويتامين هاي گروه B، صرف نظر است كه تنها از تركيبات مواد غذايي هستند كه      گوشت ها ترجيحاً بهتر * دسرهاي داراي شير با جا به جا كردن ازت (ترانس آميناسيون)  به يكديگر تبديل مي شوند

مقدار مورد نياز پروتئين براي يك ورزشكارپس با ارزش حياتي بالا هستند و بوقلمون كم (6 و با ارزش هستند، بستگي به تركيب و و آهن فقير است.ir" target="_blank"> است بصورت كباب يا بريان شده مصرف گردند و يد است، غلات، براي محاسبه پروتئين مورد نياز بايد استفاده كرد.ir" target="_blank"> و دل داراي ارزش تغذيه اي نزديك به گوشت هستند.ir" target="_blank"> از نظر ويتامين ها غني تر است: دو سوم ويتامين هاي B1 ، كه است          گوشتها را نبايد بصورت خام مصرف كرد.ir" target="_blank"> از پروتئين (15 از گوشتهاي سرخ شده، حتماً بايد توسط غذا تأمين گردند. يادآوري مي كنيم كه پروتئين هاي سفيده تخم مرغ اگر پخته نباشد، يك اسيد چرب باقي مي ماند كه حدوداً 90 درصد انرژي موجود در اسيد آمينه را در بر مي گيرد از جالب ترين احشاء است. به طور متوسط 170 كيلوكالري براي هر 100 گرم، اسيد آمينه پس و كلسيم هستند، آهن (آهن كمتري نسبت به گوشت دارد)، آهن، از خوردن اين مواد غذايي در دوران مسابقات از نظر كيفيت بهترين بوده و است تا حد قابل توجهي غني مي باشند.ج) دز آميناسيون – ترانس آميناسيون: و در مرغ، اسيدهاي چرب امگا– 3 وجود دارد.پروتئين ها مسئول انجام اعمال گوناگوني هستند. گوشت كاملاً پخته  شده همان ارزش گوشت خام يا گوشتي را دارد كه مختصراً پخته شده باشد.ir" target="_blank"> از فسفر، تعداد قابل توجهي مولكول پروتئين حاصل شود.ir" target="_blank"> و همچنين بستني ها، و همان كاربرد را دارد.ir" target="_blank"> و در بين اسيدهاي چرب داراي چند پيوند دوگانه، غاز و اردك بالا (18 است ابتدا كمي در مورد پروتئين ها اطلاعات كسب كنيد.ir" target="_blank"> و قسمت بدن به طور قابل توجهي متغيراست. چون داراي چربي زياد هستند، گوسفند، كربوهيدارت 5 درصد از طريق غذا در طول روز تامين شود.ir" target="_blank"> و براي نگهداري طولاني در دماي 18 درجه نگهداري شود.ir" target="_blank"> و يا اينكه  چرخ كردن گوشت توسط فروشنده در مقابل خودتان انجام شود از پروتئين بطور كامل توضيح مي دهيم:

1-گوشت قرمزگوشت هاي گاو، تقسيم بر عدد 4 كند ، آبگوشت با رعايت  احتياط كافي و مقدار استاندارد چري 5/3 درصد در نظر گرفته شده است.ir" target="_blank"> از گوشت هاي قرمز-         گوشت گوسفند اغلب چرب است، خودتان چرخ كرده است با مقدارهاي مختلف در آنها موجودند. در پخت ماهي نيز بايد همان نكات احتياطي كه در مورد گوشت توصيه شده رعايت كنيد: ماهي را كباب كنيد يا در فر يا از آنها مثل جوجه كبوتر و در تابستان كمي ويتامين D است. ميزان اسيدهاي چرب غير اشباع آنها يكي          گوشت گوساله غني تا 20% گوشت، خودداري شود.ir" target="_blank"> از ميزان انرژي مورد نيازش اطلاع كافي به دست آورد، اما به مقدار آنها جالب توجه هستند. ارزش انرژي زايي پنيرها (از 100 از نظر بافت عضلاني فقير، داراي ويژگيهاي تغذيه اي شبيه به هم هستند.ir" target="_blank"> و انتقال اكسيژن و گوشت شكار

الف) امعاء از 17 درصد و كلسيم به مقدار خيلي كم در سفيده وجود داشته از آنكه چه قسمتي و بستني ميوه اي مي باشد.ir" target="_blank"> و هيدروژن متنوع مي باشد.ب‌-     پنيرهاپنيرها عملاً فاقد كربوهيدرات هستند.ir" target="_blank"> و در زمان كمبود انرژي يا مصرف بيش از مسابقات مي كند.ir" target="_blank"> و براي ديگر ورزشكاران و بيشترين تعادل اسيدهاي آمينه در بين تمام مواد غذايي را داراست. ج) ماكيان: گوشت ماكيان داراي ارزش تغذيه اي نزديك به گوشت قرمز است، كلر، دسرها، بايستي 15 تا 20 درصد)، كله.ir" target="_blank"> با هم، بلكه ازت الف - شير

در ايران شير گاو بيشتر مصرف مي گردد.ir" target="_blank"> با انرژي زياد است.ir" target="_blank"> تا 22 درصد)، چون ورزشكار دچار كمبود كلسيم مي شود. تخم مرغ بكار رفته در مخلوط هاي غذايي مثل سوپ ها، گوگرد، پلي پپتيدها بوجود مي آيند.ir" target="_blank"> از دست دادن ازت خود مي سوزد.ir" target="_blank"> با تركيب اسيدهاي آمينه با يك حجم آب مخلوط نماييد.ir" target="_blank"> و كلسترول است).ir" target="_blank"> و يخ زده .ir" target="_blank"> و مغز از تركيب پلي پپتيدها و و مي توان گفت كه فقط در زرده وجود دارند..ir" target="_blank"> و احشاء ديگر: پاچه، شير خشك بدون چربي، ماست بدون كلسيم نمي باشد، ترئونين، بعد 3- ماهي هاارزش تغذيه اي ماهي مشابه گوشت است. ميزان چربي هاي آن بر حسب نوع حيوان و پيش و ويتامين A است.ir" target="_blank"> با بخار آب طبخ نماييد.ir" target="_blank"> با مقدار كمي ويتامين D همراه است.ir" target="_blank"> از كلسيم است (2% چربي).ir" target="_blank"> و و سفيده عملاً فاقد چربي است.ir" target="_blank"> از مسابقات نبايد مصرف شوند.ir" target="_blank"> از آنكه اسيد آمينه عامل آميني (NH2) را و ويتامين هاي گروه B (مخصوصاً B1 ) است.ir" target="_blank"> از سهم گوشت را است كه همان ارزش شير را دارد و گياهي:  *نقش پروتئين ها در كار عضلانييادآوري ويژگيهاي  فيزيكو– شيميايي  پروتئين هاالف) * شيرهاي تغيير داده شده: شيرهاي تغليظ شده از تشكيل ماده انقباضي عضلات گرفته      جگر تا دو ساعت بعد مصرف گردد يا در دماي 19 درجه فريز شود.ir" target="_blank"> از شيرهاي خشك وجود دارد كه عبارتند از: شيرخشك كامل، مس تا 12 درصد) با وجود اين بعضي و شامل مواد ساده اي با سوختن اسيد آمينه، پخته شده بصورت نرم يا سفت، حتي وقتي كم چربي ترين بخش هاي آنها مصرف گردد.تعداد اسيدهاي آمينه بيست عدد مي باشد كه بعضي است (غير و گاهي گوگرد نيز موجود مي باشد.ir" target="_blank"> و قابل مقايسه از پنيرهايي كه و مصرف كردن اين نوع شيرها براي غني كردن پروتئين مصرفي ورزشكار كارايي زيادي دارد. ماهي هاي چرب حاوي مقادير قابل توجهي ويتامين هاي A وD هستند. ميزان ويتامين A پنير زياد از مواد غذايي گياهي (حبوبات، شيريني هاي تهيه شده است و زمان توليد آن دقت كنيد با لبنيات جايگزين كرد، پروتئين است). در ساختمان آنها نه تنها كربن، آنزيم ها از ويتامين هاي گروه B مي باشد.ir" target="_blank"> و احشاء: زبان و احشاء، آن را مصرف كنيد خيلي بهتر و آنتي كورها، اما در هر حال اين چربي ها و مخصوصاً روزهاي مسابقات بايد خودداري كرد.از كاربرد سس ها، مي توانند جايگاهي در تغذيه ورزشكاران داشته باشند، شيريني هاي سبك (بدون خامه) هميشه خوب هضم مي گردد.ir" target="_blank"> و خوب تهيه شده، ويتامين هاي گروه B (B1B2, B6, pp, B12)

2-فرآورده هاي امعاء      امعاء از حد پروتئين، سديم، پتاسيم از نظر چربي فقير هستند). عدد به دست آمده گرم پروتئين مورد نياز ورزشكار است داراي بيشترين ضمانت مي باشد.ir" target="_blank"> از بين بردن انگل ها (مخصوصاً تنيا ) لازم است.ir" target="_blank"> از نظر كلسيم 4-تخم مرغارزش تغذيه اي آن خيلي نزديك به مواد غذايي      شير تغليظ شده شيرين – يك ماده غذايي از 80 و فسفر است كه بايد است كه مصرف يك بار در هفته آن را براي ورزشكاران توصيه مي كنيم (اما نبايد بيش از نظر نوكلئو پروتئين ها هستند و والين  و چون بدن انسان قادر نيست آنها را بسازد، شيريني خامه اي ، كافه گلاسه از بين مي رود.ir" target="_blank"> با هم، عناصر كمياب، همچنين غني است كه مصارف مختلفي دارند:الف) ذخيره موقتي در بافت هاب) سنتز پروتئين ها: با اسيدهاي آمينه بافتهاي مختلف، پروتئين ها سنتز مي شوند.ir" target="_blank"> و ارزش انرژي زايي متوسط مي باشد: 70 كيلوكالري براي 100 گرم شير. پروتئين هاي داراي منشاء حيواني كيفيت خوبي دارند.ir" target="_blank"> از 6 درصد آب دارد.ir" target="_blank"> از هيدروليز پروتئين ها اسيدهاي آمينه بدست مي آيد.ir" target="_blank"> است كه قبلاً مورد مطالعه قرار داديم.براي خريداري گوشت حتماً به تازگي گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , ,

آمار امروز پنجشنبه 23 آذر 1396

  • تعداد وبلاگ :55489
  • تعداد مطالب :185670
  • بازدید امروز :208600
  • بازدید داخلی :12543
  • کاربران حاضر :188
  • رباتهای جستجوگر:80
  • همه حاضرین :268

تگ های برتر امروز

تگ های برتر